Cele mai multe persoane cu surdocecitate prezintă o combinație de deficiențe de văz și auz, cu diferite grade de manifestare.

Surdocecitatea este o deficiență gravă, multisenzorială, de cele mai multe ori asociată și cu alte tipuri de deficiențe, care duce la dificultăți de comunicare, mobilitate, orientare și acces la informație.

În România, conform estimărilor internaționale*, sunt 9.000 de persoane cu surdocecitate, din care 3.000 sunt copii. *0,04% din populație

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap recunoaște surdocecitatea ca dizabilitate distinctă. Cu toate acestea, este necesar ca autoritățile statului să elaboreze legi specifice care să vină în sprijinul persoanelor cu surdocecitate din România, cu precădere legi care să asigure persoanelor cu surdocecitate și familiilor lor următoarele drepturi:

  1. Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la un diagnostic timpuriu și la servicii de intervenție timpurie care să le mărească șansele de recuperare și integrare socială.
  2. Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la o educație adecvată care să fie adaptată nevoilor lor individuale de comunicare și învățare.
  3. Tinerii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la servicii de pre-profesionalizare și vocaționale care să le permită accesul pe piața muncii în vederea unui trai independent.
  4. Persoanele cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la interpreți de limbaj mimico-gestual adaptat tactil care să le permită accesul la informații și o mai bună comunicare.
  5. Părinții și familiile copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la sprijin, informare și consiliere.

Adeziune

Susțin Carta alba a drepturilor persoanelor cu surdocecitate din Romania și consider că este necesar ca autoritățile statului să elaboreze legi care să vină în sprijinul persoanelor cu surdocecitate din România.