untitled-1Fundația Orange realizează proiecte de filantropie în beneficiul persoanelor dezavantajate. Ȋmpreună cu instituții și organizații non-guvernamentale specializate, dezvoltăm proiecte de educație, cultură, sănătate și integrare socială în sprijinul acestor persoane.

Direcţia principală de implicare a Fundaţiei Orange este educaţia digitală.
În anul școlar 2016-2017 Fundaţia Orange derulează un proiect-pilot de educaţie digitală pentru ciclul gimnazial ȋn 10 școli din mediul rural.

Fundaţia Orange susţine integrarea socială a persoanelor cu deficienţe de vedere și/sau de auz. Ȋn fiecare an, prin programul „Lumea prin culoare și sunet” Fundaţia Orange oferă finanţare organizaţiilor nonprofit pentru proiecte de educaţie, sănătate și cultură în beneficiul acestor persoane. Concursul „Lumea prin culoare și sunet” are loc pe platforma online www.finantare.fundatiaorange.ro.

De asemenea, Fundaţia Orange derulează programul Susţine un ONG!, ce oferă prin concurs finanţare proiectelor filantropice propuse de angajaţi ai Orange Romȃnia. Ȋn cadrul acestui program, orice angajat poate propune un proiect filantropic în folosul comunităţii, realizat ȋn parteneriat cu o organizaţie nonprofit.

Fundația Orange sprijină financiar Fundația Sense Internațională România încă din 2012, finanțând timp de 3 ani la rând programul vocational iar din 2016, proiectul Sensabilitate.ro.