Programul de Educație se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, în cadrul oferit de acordul de cooperare privind “Educarea copiilor/elevilor cu deficienţe senzoriale multiple în România”.

 

REZULTATE

Educarea copiilor cu surdocecitate este inclusă în sistemul românesc de învățământ.

Clase pentru copii cu surdocecitate, cu maxim 4 copii/clasă, sunt înființate în 15 școli speciale din România.

O educație adecvată pentru peste 500 de copii cu surdocecitate din România.

15 școli speciale din 11 orașe din România oferă servicii educaționale adecvate pentru copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple.

Peste 200 de profesori psihopedagogiinstruiți în domeniul surdocecității.

O echipă de 10 formatori naționali în domeniul surdocecității.

Copiii învață în baza unui Curriculum naţional pentru surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple (DSM)