sensabilitate-32

În luna octombrie 2015, Sense Internațional România a realizat o cercetare în rândul specialiștilor și părinților pentru a analiza necesitatea dezvoltării unei platforme online unde persoanele cu surdocecitate, părinții și specialiștii să poată accesa informații din domeniu, sa poată publica articole și sa poată obține un feedback. Astfel, s-a creat un chestionar online care a fost transmis pe e-mail tuturor colaboratorilor organizației.

Toți cei care au răspuns acestui chestionar au considerat ca o astfel de platformă este extrem de utilă, că o revistă online în care profesorii, medicii, părinții, persoanele cu surdocecitate să poată publica articole pe teme specifice este mai mult decât binevenită, că o bibliotecă online este necesară.

Având în vedere aceste răspunsuri, în luna ianuarie 2016 am depus o aplicație la Fundația Orange  prin care am solicitat sprijin financiar pentru proiectul Sensabilitate.ro, aplicație care a fost câștigătoare în cadrul programului Lumea prin culoare și sunet, ediția 2016.

Dorim să dezvoltăm platforma www.sensabilitate.ro – o platformă online accesibilă, interactivă și dinamică, un instrument de comunicare și o sursă de informații relevante și de actualitate în domeniul surdocecității. Platforma va conține informații despre surdocecitate, o hartă interactivă a serviciilor existente, profilele specialiștilor din domeniu, furnizori de echipamente de specialitate, o bibliotecă online, o revistă, un blog precum și cursuri online în domeniul surdocecității.

Utilizând această platformă, dorim să organizăm o campanie națională de conștientizare asupra surdocecității, pentru a schimba percepția publicului despre dizabilitate în general și despre deficiențele senzoriale în special. De asemenea, campania va informa publicul despre surdocecitate și despre nevoile specifice ale acestui grup deosebit de vulnerabil.

Grupul țintă al proiectului nostru sunt cele aproximativ 9000 de persoane cu surdocecitate, din care 3000 copii, familiile lor, specialiștii în sănătate, educație și servicii sociale care lucrează cu persoanele cu surdocecitate. Proiectul va crea legături între aceștia astfel încât să se pună bazele unui grup informal care să promoveze drepturile persoanelor cu surdocecitate din România, inclusiv prin crearea Cartei Albe a Surdocecității, un instrument de lobby și advocacy care să ducă la îmbunătățirea vieții acestor persoane.

Posteaza un comentariu

Posturi Similare